Kontakt

orfix Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kartuska 462
80-298 Gdańsk

info@orfix.pl

+48 (58) 500 19 11

Informacje prawne

orfix Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kartuska 462

80-298 Gdańsk

tel. + 48 (0) 58 – 511 06 55 · fax + 48 (0) 58 – 511 06 57

orfix@orfix.pl

Osoba reprezentująca firmę orfix Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Radosław Bylec – Prezes Zarządu

KRS: 0000259159

Regon.: 220258053

NIP.: 584-258-68-42

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

32 1500 1171 1211 7004 8725 0000

Our General Terms and Conditions

Our Privacy Policy

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259159, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 584-258-68-42, Regon 220258053, suma komandytowa w wysokości 550 000 zł

Chętnie doradzimy indywidualnie!
Twój kompetentny partner z pełnym asortymentem dla każdego, kto liczy, pakuje, transportuje lub przechowuje gotówkę.