Kontakt

orfix Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kartuska 462
80-298 Gdańsk

info@orfix.pl

+48 (58) 500 19 11

Koncepcja zrównoważonego rozwoju

W dobie postępujących zmian klimatycznych, wyczerpywania zasobów naturalnych, działania społeczne i indywidualne należy zawsze planować w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju. 

Na wizerunek firmy orfix International GmbH składa się świadome postrzeganie odpowiedzialności społecznej oraz świadome obchodzenie się z zasobami naturalnymi i środowiskiem wykraczające poza wymogi prawne:

Zużycie zasobów

Priorytetem jest efektywne i ekonomiczne wykorzystanie wszystkich zasobów (surowców, energii, przestrzeni). Szczególny nacisk kładzie się na mniejsze zużycie materiałów, osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu i przy zakupie nowych produktów wybieranie produktów pochodzących z recyklingu.

Zanieczyszczenie środowiska 

Od samego orfix International nieustannie stara się unikać negatywnego wpływu na środowisko (ścieki, hałas, odpady) lub – jeśli jest to niemożliwe – ograniczać je do minimum.

Szkolenia i zaangażowanie pracowników

Zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy znacząco przyczyniają się do sukcesu firmy. orfix International oferuje swoim pracownikom specjalistyczne szkolenia na poziomie technicznym, jak również z zakresu rozwoju osobowości. 

Finansowanie projektów 

Zarząd orfix International przejmuje odpowiedzialność, koordynuje i wspiera finansowo projekty mające na celu zrównoważony rozwój. Dużą wagę przywiązuje się do koncepcji interdyscyplinarnej i jest ona traktowana jako kryterium przy podejmowaniu decyzji o wydatkach inwestycyjnych.

Zakupy i Inwestycje 

Kryteria zrównoważonego rozwoju są przestrzegane także w przypadku wszelkiego rodzaju inwestycji i zakupów, w tym surowców. Preferowane są warianty przyjazne dla środowiska.

Ponadto firma zachęca swoich dostawców i kontrahentów do działań proekologicznych. 

Plastik w opakowaniach 

Tworzywa sztuczne używane do produkcji kopert bezpiecznych muszą spełniać zarówno krajowe jak i międzynarodowe wymogi prawne.

Stosowany przez nas plastik spełnia te wymagania a jego wszechstronność można zobaczyć chociażby w przypadku cienkich, ale bezpiecznych folii opakowaniowych. Optymalizując produkcję kopert bezpiecznych, należy zmniejszyć grubość folii, aby wykorzystać jak najmniej surowców.

Plastik jest lekki. Lekkie opakowanie oznacza mniejszą wagę podczas transportu. Im lżejszy jest transportowany towar, tym mniej energii potrzeba do tego przewiezienia.

Utrzymanie terenów zielonych i zbiorników wodnych jest również istotne dla środowiska. Wytwarzanie i wykorzystywanie energii odnawialnej jest bardzo ważnym rozwiązaniem ograniczającym negatywny wpływ na otoczenie. W dłuższej perspektywie poszukuje się możliwie najbardziej samowystarczalnych źródeł energii.

Październik 2020

Skontaktuj się z nami

Wsparcie Klienta / Customer Service

orfix@orfix.pl

+48 58 511-06-55

Chętnie doradzimy indywidualnie!
Twój kompetentny partner z pełnym asortymentem dla każdego, kto liczy, pakuje, transportuje lub przechowuje gotówkę.