More Security. More Value.

Kontakt

orfix doo
Rumenački put bb
SRB-21000 Novi Sad

info@orfix.rs

+381 63 267 909

Pravni podaci

orfix doo

Sedište: Dunavska 29 · 21300 Beočin

Poslovna jedinica: Rumenački put bb · 21000 Novi Sad
Tel. +381 (0) 63 267 909
info@orfix.rs

Odgovorno lice: Marko Topka, Generalni direktor

Matični broj: 21083674

PIB: 108867339

Procredit banka

Tekući račun: 220 – 135579 – 76

Swift: PRCBRSBG

IBAN: RS35 2202 0302 0002 1413 04

Name: orfix d.o.o Beocin (21083674)Dunavska 29, 21300 Beocin

Webdesign: 

Konzept, Text und Webdesign: 
Netzkunst24 Design- und Internetagentur GmbH 
August-Wellenkamp-Straße 20 · 21337 Lüneburg  
Telefon: +49 (0) 4131 / 92 72 27-0 
info@netzkunst24.de · www.netzkunst24.de 

Informacije i objašnjenja na ovim veb stranicama nisu obavezujući. Kompanija orfix doo ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost i potpunost sadržaja. Ne daju se nikave garancije i ne garantuje se ni jedna karakteristika proizvoda. Iz sadržaja veb saita se ne mogu izvoditi pravne tvrdnje. Sve greške u sadržaju biće ispravljene neposredo po obaveštenju. Zbog vremena potrbenog za ažuriranje sadržaj internet stranica ne može biti stalno ažuriran. Molimo Vas pitajte za najnovije detalje u vezi sa proizvodima, dostupnošću i ponuđenim uslugama. Veze do drugih internet stranica se ne prate kontinuirano, stoga ne preuzimamo nikakbu odgovornost za sadržaj povezanih veb lokacija.

Zadovoljstvo nam je da Vas lično posavetujemo!


Vaš kompetentan partner sa potpunim asortimanom proizvoda za sve koji se bave brojanjem, pakovanjem, prevozom ili skladištenjem.

orfix doo

Rumenački put bb
RS-21000 Novi Sad