More Security. More Value.

Kontakt

orfix doo
Rumenački put bb
SRB-21000 Novi Sad

info@orfix.rs

+381 63 267 909

Politika privatnosti

Zaštita i sigurnost ličnih podataka koji su nam povereni su naš osnovni prioritet. Strogo se pridržavamo Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) donetog dana 20.8.2019. i zakonodavstva Republike Srbije. U skladu sa time obrađujemo lične podatke zaposlenih, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera. Obaveštavamo Vas u koje svrhe se prikupljaju i kako se obrađuju podaci.

1. Prenos/evidentiranje podataka  

Kada posetite našu veb stranicu, veb server automatski beleži datoteke koje se mogu dodeliti bilo kojoj osobi. Ovi podaci uključuju tip i verziju pretraživača, operativni sistem koji se koristi, prethodno posećenu stranicu, IP adresu računara, zahtev, datum i vreme pristupa, i zahtev za datoteku sa imenom datoteke i URL-om. Ovi podaci se prikupljaju isključivo za statističku analizu; ne prenosi se na trecća lica.

2. Upotreba ličnih podataka 

Lični podaci će se prikupljati ili obrađivati samo ako ste nam informacije dali dobrovoljno. Možete da opozovete prethodno odobrenu dozvolu za čuvanje Vaših ličnih podataka, u bilo kom trenutku i sa trenutnim dejstvom, pismenim putem ili u elektronskoj poruci. Vaši podaci se neće prosleđivati trećim licima, osim ako na to nismo obavezni po zakonu i / ili ako je to neophodno.

3. Informacije, promene ili brisanje Vaših podataka.

U bilo kom trenutku možete nas pitati u pisanom obliku i mi ćemo Vas u skladu sa tim obavestiti da li smo i koje Vaše lične podatke čuvali. Takođe ćemo Vas obavestiti na zahtev o promenama i brisanju Vaših podataka.

 4. Sigurnost podataka

Lični podaci koje nam dostavljate zaštićeni su svim tehničkim i organizacionim merama bezbednosti na takav način da su neovlašćenim trećim licima nedostupni.
Kada šaljete osetljive podatke ili informacije, preporučujemo Vam da koristite poštansku uslugu, jer potpuna sigurnost podataka ne može biti zagarantovana u saobraćaju e-pošte.

5. Želelibismo da Vam skrenemo pažnju na sledeća prava:

U bilo kom trenutku imate pravo na informacije i autorizaciju svojih podataka, kao i pravo na brisanje i opoziv pristanka za obradu Vaših podataka.

6. Google

Gde god naša veb lokacija koristi Google-ovu uslugu veb analize ili kolačiće, ovu funkciju možete da deaktivirate u bilo kom trenutku. Međutim, moramo naglasiti da u ovom slučaju možda necćete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb stranice.

7. Kontakt za zaštitu podataka

Naš službenik za zaštitu podataka pruža podršku u vezi sa bilo kojim pitanjima, komentarima, nedoumicama ili žalbama vezanim za privatnost podataka ili u slučaju da želite da ostvarite neko od svojih prava u vezi sa privatnošću podataka. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: info@orfix.rs

Uvek cćemo se truditi da rešimo sve zahteve ili žalbe na koje nam skrenete pažnju. Pored kontaktiranja službenika za zaštitu podataka, uvek imate pravo da se obratite nadležnom organu za zaštitu podataka sa svojim zahtevom ili žalbom.

Kontaktirajte nas!

Zadovoljstvo nam je da Vas lično posavetujemo!


Vaš kompetentan partner sa potpunim asortimanom proizvoda za sve koji se bave brojanjem, pakovanjem, prevozom ili skladištenjem.

orfix doo

Rumenački put bb
RS-21000 Novi Sad