pl

AKTUALNOŚCI

SIEDZIBA

Impressum

orfix Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kartuska 462

80-298 Gdańsk

tel. + 48 (0) 58 - 511 06 55 · fax + 48 (0) 58 - 511 06 57

info(at)orfix.pl

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259159, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 584-258-68-42, Regon 220258053, suma komandytowa w wysokości 400 000 zł