pl

AKTUALNOŚCI

HOTLINE

+48 (0)58 - 511 06 55

ORFIX · SMART PROTECTION

Inteligentna, efektywna prewencja.

CamIQ Satellite obecnie jest oferowane przez orfix Niemcy oraz orfix Francja. Również w Polsce planujemy rozpocząć dystrybucje systemu na rynku lokalnym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

CamIQ Satellite - innowacyjny i inteligentny system nadzoru video oraz system alarmowy orfix - chroni budynki, lokale, obiekty przemysłowe i publiczne przed włamaniem, kradzieżą oraz zagrożeniami terrorystycznymi. Niezwłoczne informowanie i alarmowanie o sytuacjach zagrożenia umożliwiają natychmiastowe reagowanie poprzez efektywne analizy video. Korzystanie z systemu oferowanego przez orfix, pozwola znacząco zmniejszyć zaangażowanie nadzoru fizycznego oraz zmniejszyć ilości szkód i wykroczeń karnych.

hotline_grafik_pl info_at_pl